FROM PAIN TO GAIN

SMART STARTUP 2018
13 – 15 กรกฎาคม 2561 at เซนทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ลงทะเบียนชมงานเชียงใหม่ลงทะเบียนชมงานเชียงใหม่

 

FROM PAIN TO GAIN

SMART STARTUP 2018
24 – 26 สิงหาคม 2561 at เซนทรัล พลาซา นครราชสีมา
ลงทะเบียนชมงานนครราชสีมาลงทะเบียนชมงานนครราชสีมา

 

FROM PAIN TO GAIN

SMART STARTUP 2018
8 – 10 มิถุนายน 2561 at เซนทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
ลงทะเบียนชมงานภูเก็ตลงทะเบียนชมงานภูเก็ต

Event Highlight

วิสัยทัศน์ใหม่ และ โลกใหม่ของธุรกิจที่ เรียกว่า “Startup” สู่ความหวังใหม่ (ในการยกระดับประเทศไทย) ให้ความรู้เพื่อเข้าใจบริบทและการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ของ Startup ตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจจนสำเร็จ

New Vision New World

วิสัยทัศน์ใหม่ และ โลกใหม่ของธุรกิจที่เรียกว่า “Startup” สู่ความหวังใหม่ (ในการยกระดับ ประเทศไทย) ให้ความรู้ เพื่อเข้าใจบริบทและการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ของ Startup ตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจจนสำเร็จพร้อมทั้งแสดงให้เห็นการเติบโตของ Startup ในหลายๆประเทศ (Worldwide Startup Landscape)

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มุ่งเน้นเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนตามบริบทของแต่ละเมือง จำนวนประชากร สังคม วัฒนธรรม ความเต็มใจของพลเมืองในการร่วมมือกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ไปจนถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้เหมาะสม

เรื่องราวความสำเร็จ วิสัยทัศน์ เป้าหมายของ Startup ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จจากทั่วโลก ในมุมมองที่ SME จับต้องได้ อาทิ Airbnb ธุรกิจให้เช่าที่พักสำหรับการเดินทาง โดยที่ไม่มีห้องพักของตนเองแม้แต่ห้องเดียว ด้วยมูลค่าบริษัทถึง 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

Smart Business Solution

เชื่อม Startup solution กับ SME ด้วย Pain-pointsด้านต่างๆ ของ SME (Business Management / Finance & Accounting / Logistics / Marketing / e-Commerce) อีกทั้งมีพื้นที่การพบปะกันของ SME และ Statup เพื่อให้คำปรึษาและเจรจาธุรกิจแก่ SME เพื่อพัฒนาเป็น “Smart Enterprise”

Idea Commercialization

พื้นที่สร้างสรรค์ไอเดียระหว่าง SME และ Startup แลกเปลี่ยน Pain-points เพื่อคิดต่อยอดเป็น Idea ให้กับธุรกิจ พร้อมมีการจัดบูธจากเหล่า VC (Venture Capital) และธนาคารชั้นนำของไทยเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการนำไปพัฒนา และสร้างโอกาสเข้าสู่ตลาด อีกทั้งมีกิจกรรม Workshop ให้แก่ SME เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ

New Economy dialogue 2018 :
A Forum For New Business Enterprise

เวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และให้แรงบันดาลใจแก่ SME และ Startup โดยบุคลากรชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศ ทั้งกรณีศึกษาการประกอบธุรกิจ Startup ใน CLMVT, USA และ Europe

News & Activity

งานแถลงข่าวโครงการ Smart Startup 2018

พาณิชย์เปิดเกมรุก ‘ปลุก’ SME และ Startup ปลดล็อคความคิดโมดิฟายธุรกิจด้วยดิจิทัล และ New Business Model พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Enterprises กําจัดจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็งให้ธุรกิจ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของรัฐบาล
นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย์ เผยว่า โลกธุรกิจยุคใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญกับแวดวงธุรกิจมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องศึกษา ทําความเข้าใจ และปรับ ตัวรองรับความเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ‘นวัตกรรม เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์ จึงเปรียบเสมือนอาวุธชิ้นสําคัญในการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ให้ธุรกิจมีความโดดเด่น เหนือคู่แข่ง ดูเพิ่มเติม

New Economy Dialogue

ธุรกิจของคุณมีความพร้อมในเศรษฐกิจยุคใหม่มากน้อยเพียงใด?
การปรับตัวทางธุรกิจให้แข่งขันได้ในโลกการค้ายุคใหม่ หากทำได้สำเร็จย่อมมีโอกาสชิงชัยเป็นผู้นำ

13 Jul 2018

10.30 – 12.00 น.

ลงทะเบียน

13.00 – 14.00 น.

ปลดล็อกศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดด้วยความคิดสร้างสรรค์
by Mr. Punyapon Tepprasit, Chief Strategy Officer (CSO), MVP Consultant วิจัยตลาดและที่ปรึกษาทางธุรกิจ

14.00 – 15.00 น.

Entrepreneur Mindset
โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

15.00 – 16.00 น.

กล่าวเปิดงาน Smart Startup 2018
โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

16.00 – 16.30 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างโอกาสธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

16.30 – 18.30 น.

[Workshop] Design Thinking: Create new value for your business
Ms. Erica Maesincee Director of CODE | Strategic Partnership for Industry & Talent Co-Development in Thailand

18.30 – 19.00 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

19.00 น.

เสร็จสิ้นกิจกรรม

14 Jul 2018

10.30 – 12.30 น.

ลงทะเบียน

13.00 – 14.00 น.

How to ignite your creativity
by Mr. Rungsun Promprasith, CEO บริษัท คิว คิว จำกัด

14.00 – 14.30 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างโอกาสธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

14.30 – 16.30 น.

[Workshop] Lean Startup: Creative Marketing Strategy
by Mr. Khwanchai Huailuk, Co-founder, MEHUB Group

17.00 – 17.30 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างโอกาสธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

17.30 – 18.30 น.

International session : Perfect Pitch for Business Scaling up (EN)
by Mr. Jackson NG, Product Revolution Specialist, Temasek Institute, Singapore

18.30 – 19.00 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

19.00 น.

เสร็จสิ้นกิจกรรม

15 Jul 2018

10.30 – 12.30 น.

ลงทะเบียน

13.00 – 14.00 น.

ถอดรหัสธุรกิจสร้างสรรค์แบบไทยแลนด์ 4.0
by Mr. Sittipong Sirimakasem, CEO, rgb 72 และ ผู้บุกเบิก Creative Talk

14.00 – 14.30 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างโอกาสธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

15.00 – 16.00 น.

International Session: No pain More gain: Creative strategy to new global (EN)
by Mr. Andre Tan, CEO of XOPO Design

16.00 – 16.30 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างโอกาสธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

16.30 – 18.30 น.

[Workshop] Brand DIY: Branding and Rebranding via creativity
by Mr. Pratchya Maneetaksin Co-Founder and CEO at Ideabranch

18.30 – 19.00 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

19.00 น.

เสร็จสิ้นกิจกรรม

24 Aug 2018

10.30 – 12.00 น.

ลงทะเบียน

13.00 – 14.00 น.

Making social innovation : Bringing a new ideas to life
by ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ Chief Strategy Officer (CSO), MVP Consultant วิจัยตลาดและที่ปรึกษาทางธุรกิจ

14.00 – 15.00 น.

Entrepreneur Mindset
โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

15.00 – 16.00 น.

กล่าวเปิดงาน Smart Startup 2018
โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

15.30 – 16.00 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

16.30 – 18.30 น.

[Workshop] Design Thinking: สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม
Mr. Khwanchai Huailuk, Co-founder, MEHUB Group

18.30 – 19.00 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

19.00 น.

เสร็จสิ้นกิจกรรม

25 Aug 2018

10.30 – 12.30 น.

ลงทะเบียน

13.00 – 14.00 น.

นำหน้า หรือ ก้าวตาม :นวัตกรรมคือคำตอบ
by Mr. Rungsun Promprasith, CEO บริษัท คิว คิว จำกัด

14.00 – 14.30 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

14.30 – 16.30 น.

[Workshop] Lean Startup: User Journey: ลูกค้าประทับใจไม่รู้ลืม
by คุณชวยศ ป้อมคำ, ผู้นำ Lean Startup และ Design Thinking

17.00 – 17.30 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

17.30 – 18.30 น.

International Session: Business Scale up through Innovation (EN) 
by Mr. Thang Huynh, Founder at UEH Connected

18.30 – 19.00 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

19.00 น.

เสร็จสิ้นกิจกรรม

26 Aug 2018

10.30 – 12.30 น.

ลงทะเบียน

13.00 – 14.00 น.

สร้างค่า สร้างงาน สร้างศักยภาพ ด้วยนวัตกรรม
by คุณธีระกฤษ พร้อมมูล, CEO & FOUNDER MEHUB

14.00 – 14.30 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

15.00 – 16.00 น.

Disrupt or Be Disrupted (EN)
by Mr. Paddy Tan, Business Strategist & Founder InterVenture Asia

16.00 – 18.30 น.

Branding DIY: Branding and Rebranding via innovation and Identity
by คุณสุทธิเกียรติ จันทร์ชัยโรจน์, CEO บริษัท ชิปป้อป จำกัด

18.30 – 19.00 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

19.00 น.

เสร็จสิ้นกิจกรรม

8 Jun 2018

10.30 – 12.00 น.

ลงทะเบียน

12.30 – 13.30 น.

“ก้าวกระโดดแบบดิจิทัล” จะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ได้อย่างไร
by คุณธีระกฤษ พร้อมมูล, Founder & CEO, Hydrofarm and Hydroponic

อายุนั้นเป็นเพียงตัวเลข แต่โอกาสและการเติบโตเป็นสิ่งที่มองเห็นและสัมผัสได้
การก้าวให้ทันยุคและสมัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ โดยเฉพราะโอกาส
การเติบโตแบบก้าวกระโดดในยุคดิจิทัล เด็กหนุ่มผู้นี้ทำได้อย่างไร ดูแลและบริหาร
องค์กรทั้งในและต่างประเทศเรียน ทำกิจกรรม และ ทำธุรกิจไปพร้อมกัน มาค้นหา
โอกาสเติบโตที่ไม่หยุดยั้งในยุคดิจิทัลกันดีกว่า

13.30 – 14.00 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างโอกาสธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

14.00 – 15.30 น.

กล่าวเปิดงาน Smart Startup 2018
โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

15.30 – 17.30 น.

[Workshop] Design Thinking: Product Revolution: จะผลิตอย่างไรให้โดนใจคนยุคดิจิทัล
โดยคุณขวัญชัย ห้วยลึก, Co-founder, MEHUB Group

ปัญหาโลกแตกที่ยากยิ่งกว่า “ไก่กับไข่ อะไรเกิดก่อนกัน?” นั่นก็คือ “การสร้างสินค้าให้โดนใจลูกค้า” เป็นเรื่องยากกว่า คอร์สนี้จะมาเผยไต๋ให้รู้ถึงวิธีการทำ Product Revolution ตั้งแต่วิธีการคิด จนไปสู่การปฏิบัติได้จริง วิทยากรเป็นหนึ่งไข่มุกแห่งอันดามัน มีประสบกาณ์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น LEAN Six Sigma & Business Process Improvement เป็นต้น ด้วยประกบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี จึงสามารถให้คำปรึกษาให้แก่ SME และ Startup ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง Business Process Improvement, LEAN & Six Sigma Black Belt and Quality Management อีกด้วย

17.30 – 18.30 น.

Entrepreneur Mindset
by สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

18.30 – 19.00 น.

ร่วมสนุกหรือชิงโชคจากหน่วยงานสนับสนุน

19.00 น.

เสร็จสิ้นกิจกรรม

9 Jun 2018

10.30 – 12.30 น.

ลงทะเบียน

13.00 – 14.00 น.

Digital in the Future : ต่อยอดคุณค่าธุรกิจด้วยดิจิทัล
โดย คุณจิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ Google Developer Expert ด้าน Firebase คนแรกของประเทศไทย

ทำงานแบบเดิมอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเดิมในปัจจุบันนี้ยิ่งถ้าประกอบธุรกิจแบบเดิมๆ อาจจะพบกับความผิดหวัง เพราะค่านิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปแล้ว นี่คือโอกาสอันดีที่คุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือดีๆ ที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจของคุณให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น อย่าช้าสิ …. รีบลงทะเบียนกันเลย

14.00 – 14.30 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างโอกาสธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

14.30 – 16.30 น.

[Workshop] Lean Startup: Digital transformation : strategy for digitizing the business
by คุณปิยะณัฐ แสงภัทราชัย, CEO, Whiteboard-Workshop Center

โลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วถ้าไม่มีการปรับตัวให้ทันก็อาจล้มไม่เป็นท่าได้เช่นกัน วันนี้ขอนำเสนอ “Workshop” ดีๆ คุณภาพคับแก้วที่จะมาบอกเล่าถึงความแตกต่างของการประกอบธุรกิจระหว่าง SME และ Startup แนวโน้มของ Trend ที่กำลังจะมาและต้องทำตัวอย่างไรให้ไปรอดกับคลื่นเศรษฐกิจโลก และคุณจะพบว่าที่จริงแล้วการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแบบดิจิทัลไม่ยากอย่างที่คิด

17.00 – 17.30 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างโอกาสธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

17.30 – 18.30 น.

International session: Content is the King now and forever (EN)
by Mr. Glen Liu, Head of Business Development, InterVentures Asia

มาร่วมค้นหาคำตอบคำว่า “Blockchain” เจ้านี้คืออะไรกันแน่ และทำไมถึงได้โด่งดังรวดเร็วเป็นที่จับตาของโลกธุรกิจในปัจจุบันนี้ รวมไปถึงเจ้านี้จะสามารถเข้ามาช่วยสร้างสรรค์ธุรกิจของคุณให้เป็นที่น่าสนใจท่ามกลางการแข่งขันในตลาดได้อย่างไร

18.30 – 19.00 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างโอกาสธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

19.00 น.

เสร็จสิ้นกิจกรรม

10 Jun 2018

10.30 – 12.30 น.

ลงทะเบียน

13.00 – 14.00 น.

การตลาดยุคดิจิทัล ปรับ หรือเปลี่ยนอย่างไรให้อยู่รอด โดย คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ, CEO บริษัท คิว คิว จำกัด

“การตลาด” ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Digital marketing ที่เกิดขึ้นมากมายมหาศาลทุกศาสตร์ ทุกแขนง ทุกช่องทาง เพื่อแย่งความสนใจและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดียวกัน วันนี้ทุกท่านควรจะต้อง “ปรับ” หรือ “เปลี่ยน” ธุรกิจตัวเองอย่างไรให้อยู่รอด พบกับ CEO จาก บริษัท QueQ จำกัด ผู้เปลี่ยนปัญหาโลกแตกให้กลายเป็นูรกิจเงินล้าน เขาทำได้อย่างไรมาค้นคำตอบได้ในงานนี้เลยจ้า

14.00 – 14.30 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างโอกาสธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

15.00 – 16.00 น.

International Session: Elevator Pitch, charming secret of entrepreneur (EN)
by Mr. Andre Tan, CEO of XOPO Design

อีกหนึ่งหัวใจของการดำนเนินธุรกิจ คือ การสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ต้องนำเสนองานให้กับลูกค้า หรือ นักลงทุน กล่าวได้เลยว่าผู้ที่ได้รับชัยชนะของการ Pitching ในแต่ละครั้งนั้นผ่านสมรภูมิพรีเซนเทชั่นไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง และคลาสนี้จะเผยกลเม็ดขั้นสุดยอดในการนำเสนอเนื้อหาที่มากมายของบริษัทให้โดยใจผู้ฟังตั้งแต่ ขั้นตอนเตรียมการ การพูด การนำเสนอ ไปจนถึงเคล็ดลับการมัดใจลูกค้า / นักลงทุน กันเลยทีเดียว

16.00 – 16.30 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างโอกาสธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

16.30 – 18.30 น.

[Workshop] Brand DIY Digital Workshop : Digital Branding, Brand and Rebrand Strategy
by คุณสุทธิเกียรติ จันทร์ชัยโรจน์, CEO บริษัท ชิปป้อป จำกัด

สุดยอดสตาร์ทอัพคนดัง ที่เริ่มธุรกิจไม่กี่ปีสามารถสร้างปรากฏการณ์ช่วยเหลือ SME ในการส่งของไปยังลูกค้ามากกว่า 2 ล้านบาท และถ้าคำนวณเป็นมูลค่าในวงจรธุรกิจก็มากถึง 20 ล้านบาทเลยทีเดียว มาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาการสร้างแบรนด์ของตนเองโดยใช้เครื่องมือดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ การ rebranding ต้องทำอย่างไร นอกจากนี้สามารถได้พูดคุยและปรึกษาแบบตัวเป็นเป็นถึงเคล็ดลับความสำเร็จในการสร้างแบรนด์อีกด้วย

18.30 – 19.00 น.

นำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างโอกาสธุรกิจยุคใหม่ (Pitch Coins)

19.00 น.

เสร็จสิ้นกิจกรรม

Smart SME Success Stories

เรื่องราวความสำเร็จจากผู้ประกอบการ SME ที่สามารถยกระดับธุรกิจสู่ Smart Enterprise ด้วยนวัตกรรมดิจิตอล

Video

Ai Phuket Hostel

SKIN SYRUP

Rumos

Rompboy

OHKAJHU

 

Don’t miss the chance to elevate your business. Get the free entry now!

 

SMART STARTUP 2018
8 – 10 มิถุนายน 2561 at เซนทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
13 – 15 กรกฎาคม 2561 at เซนทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
24 – 26 สิงหาคม 2561 at เซนทรัล พลาซา นครราชสีมา

ลงทะเบียนชมงานเชียงใหม่ลงทะเบียนชมงานเชียงใหม่
ลงทะเบียนชมงานนครราชสีมาลงทะเบียนชมงานนครราชสีมา

SMART STARTUP  2018
© Copyright 2018 Ministry of Commerce

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณคุณอาร์ท อรุณวิชญ์ วัฒนาพัฒน์กิตติ ( Tel . 064-3546459  )
คุณบอม ธนากร สุทิน ( Tel . 061-0326594 )
Email :smartstartup2018@gmail.com